luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6798 ha
Intravilan: 239 ha
Extravilan: 6559 ha
Populatie: 2889
Gospodarii: 1500
Nr. locuinte: 1247
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Măgura, Guruieni
Asezarea geografica:
Zona joasă a Câmpiei Burnaşului la confluenţa Râului Teleorman cu Pârâul Clăniţa, la 15 km nord-est de Municipiului Alexandria
Activitati specifice zonei:
Creşterea pentru lapte şi carne a bubalinelor (bivoliţe)
Caş şi telemea din lapte de bivoliţă
Activitati economice principale:
Cultivarea pământului: cereale, plante tehnice, legume, furaje
Creşterea animalelor: bubaline, bovine, ovine, caprine, şuine
Activităţi de comerţ
Mica industrie
Piscicultură
Obiective turistice:
Monumentul eroilor din primul război mondial
Trei biserici construite în perioada 1856
Situl arheologic preistoric Măgura-Buduiasca
Biserica Bran
Amenajare piscicolă
Râul Teleorman şi Pârâul Clăniţa
SC Pescarii M&V - fermă piscicolă, pescuit sportiv
Evenimente locale:
Ziua localităţii
Hramurile bisericilor:
Măgura - Sfântul Nicolae
Buduieşti - Sfânta Cuvioasa Parascheva
Bran - Sfânta Maria
Guruieni - Sfântul Nicolae
Facilitati oferite investitorilor:
Distanţa mică - 9 km faţă de Municipiul Alexandria
Acces în DE 70 - 3 km prin DJ 504 asfaltat şi modernizat
Forţă de muncă ieftină şi calificată
Acoperire telefonie, cablu TV, internet
Scutire de taxe conform codului fiscal
Alimentare centralizată cu apă potabilă
Teren intravilan - preţuri atractive
Spaţii de depozitare țarc cereale la 3 km
Materie primă (cereale, plante tehnice, lapte) în cantităţi industriale
Teren disponibil al comunei pentru parcuri fotovoltaice
Proiecte de investitii:
Sistem centralizat în satul Măgura
Reabilitare, modernizare şi dotare a căminului cultural sat Guruieni
Reabilitare, modernizare şi dotare a grădiniţei Măgura
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor săteşti Măgura şi Guruieni
Reabilitare biserică din satul Măgura "Sfântul Nicolae"